• การซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม PharmaSys เป็นการชำระครั้งเดียว ผู้ซื้อสามารถใช้งานโปรแกรมได้ตลอดไปโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการให้บริการแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม (ไม่นับรวมถึงบริการเสริมเช่น บริการ iView, บริการบำรุงรักษาและปรับปรุงโปรแกรม)
  • หจก.ฯ จะให้บริการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม PharmaSys ผ่านทาง LINE, อีเมล และการติดต่อทางโทรศัพท์ และหากมีความจำเป็น อาจให้บริการผ่านโปรแกรม Remote desktop ได้แก่ TeamViewer และ AnyDesk
  • การให้บริการแก้ปัญหาจะไม่รวมถึงปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของโปรแกรม PharmaSys เช่น ปัญหาไวรัส, การทำงานผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์, ปัญหาจากระบบเครือข่าย เป็นต้น
  • ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย หรือมีประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้โปรแกรม PharmaSys ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเครื่องและแจ้งลงทะเบียนใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • กรุณาอ่าน... ข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์