สินค้า
ราคา
(-10% MA)
(-10% iView)
(-20% iView & MA)
Standard 1 ชุด
6,200
+ 1 MA
7,800 7,640
+ 1 iView
8,000 7,820
Standard 1 ชุด (ลูกค้าเก่า)
5,900
+ 1 MA
7,500 7,340
+ 1 iView
7,700 7,520
Client 1 ชุด
5,600
+ 1 MA
6,800 6,680
+ 1 iView
7,400 7,220
Standard 1 ชุด + Client 1 ชุด
11,500
+ 2 MA
14,300 14,020
+ 1 iView
13,300 13,120
Standard 1 ชุด + Client 1 ชุด
11,500
+ 2 MA
14,300 14,020
+ 2 iView
15,100 14,740
Standard 2 ชุด
11,800
+ 2 MA
15,000 14,680
+ 1 iView
13,600 13,420
Standard 2 ชุด
11,800
+ 2 MA
15,000 14,680
+ 2 iView
15,400 15,040

 • Standard edition เป็นรุ่นที่สามารถทำงานได้ครบถ้วนในเครื่องเดียว โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูลอยู่ภายในเครื่อง ทำให้สามารถใช้งานในแบบ Standalone ได้
 • Client edition เป็นรุ่นที่มีหน้าจอและวิธีการใช้งานเหมือนกับรุ่น Standard ทุกประการ แต่เครื่องที่ติดตั้งรุ่น Client (เครื่องลูกข่าย) จะไม่มีฐานข้อมูลอยู่ภายในเครื่อง แต่จะเชื่อมต่อกับเครื่องที่ติดตั้งรุ่น Standard (เครื่องแม่ข่าย) ผ่านเครือข่าย LAN โดยใช้สายแลนหรือ WIFI ภายในร้านเพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูล สำหรับร้านที่ต้องการใช้งานโปรแกรม PharmaSys มากกว่า 1 เครื่อง สามารถทำได้โดยการติดตั้งรุ่น Standard 1 เครื่อง และติดตั้งรุ่น Clients ในเครื่องที่ 2 เป็นต้นไป (รุ่น Standard 1 เครื่อง รองรับ Clients ได้สูงสุดไม่เกิน 99 เครื่อง)

หมายเหตุ

  1. กรณีต้องการสั่งซื้อโปรแกรมพร้อมบริการ MA และ iView ในจำนวนที่ต่างจากในตาราง กรุณาสอบถามทาง Line id. : @platonicsoftware
  2. จำนวนเครื่องที่คิดค่าบริการ iView นับจากเครื่องที่ติดตั้ง PharmaSys รุ่น Standard เท่านั้น (ไม่นับเครื่อง Clients) การซื้อบริการ MA และ/หรือ iView ในราคาโปรโมชั่นตามตารางนี้จะนำไปใช้กับ License id. อื่น (เครื่องอื่น) ที่มีอยู่แล้วก็ได้
  3. ราคาบริการ MA และ iView ตามตารางนี้ เป็นค่าบริการสำหรับระยะเวลา 1 ปี
  4. กรณีซื้อพร้อม iView สามารถเลือกเปิดสิทธิ์การใช้งาน iView ได้ทันที หรือภายในสามเดือนนับจากวันที่ชำระเงิน
  5. กรณีการสั่งซื้อที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นมากกว่า 1 โปรโมชั่น ท่านจะซื้อได้ในราคาที่ได้ส่วนลดมากที่สุด โดยไม่สามารถนำส่วนลดมารวมกันได้