1. คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PharmaSys 5.3 Standard Setup - b50302.exe (ขนาดไฟล์ 659.91 Mb)
 2. รันไฟล์ PharmaSys 5.3 Standard Setup - b50302.exe โดยการคลิกเมาส์ปุ่มขวาบนไฟล์นี้ แล้วเลือกเมนู Open (หรือใช้วิธี double click บนไฟล์ก็ได้) (ภาพประกอบเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจแสดงเลขเวอร์ชันไม่ตรงกับเนื้อหาในหน้านี้)
  หากแสดงหน้าต่างดังรูปข้างล่าง ให้คลิก More info
  แล้วคลิกปุ่ม Run anyway
 3. คลิกปุ่ม Install เพื่อทำการแตกไฟล์ในชุดติดตั้งที่ถูกบีบอัดเอาไว้
  จะเกิดโฟลเดอร์ชื่อ PharmaSys 5.3 Standard Setup - b50302
 4. เข้าโฟลเดอร์ PharmaSys 5.3 Standard Setup - b50302
 5. รันไฟล์ setup.exe
 6. คลิกปุ่ม Accept เพื่อยอมรับให้ทำการติดตั้ง SAP Crystal Reports Runtime Engine 64-bit (โปรแกรมจัดการรายงาน 64-bit)
 7. คลิกเลือก I Agree เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์ แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 8. คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 9. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม PharmaSys ให้คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 10. เปิดโปรแกรมด้วยไอคอน PharmaSys 5.3.2 Standard บน Desktop หรือป้อนคำค้น 'pharmasys' ในช่อง Search ของวินโดวส์ แล้วเลือกโปรแกรม PharmaSys 5.3.2 Standard (ภาพประกอบเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจแสดงเลขเวอร์ชันไม่ตรงกับเนื้อหาในหน้านี้)
 11. เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้ง Platonic Service คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 12. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Platonic Service ให้คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 13. โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้ง SAP Crystal Reports Runtime Engine 32-bit (โปรแกรมจัดการรายงาน 32-bit) คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 14. คลิกเลือก 'I accept the License Agreement' แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 15. คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 16. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม Finish
 17. หลังจากติดตั้งโปรแกรมจัดการรายงานแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ยืนยันการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL 10.7.2
  คลิกปุ่ม ติดตั้งระบบฐานข้อมูล
 18. จะเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL (ขั้นตอนนี้อาจกินเวลาหลายนาที)
  เมื่อติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 19. หลังจากนั้นโปรแกรมจะค้นหา Key code จากเซิร์ฟเวอร์ และเมื่อไม่พบ จะขึ้นหน้าต่าง ลงทะเบียนโปรแกรมทางออนไลน์ ดังรูป
  คลิกปุ่ม ทดลองใช้ 30 วัน (ไม่ต้องป้อนอีเมล)
  คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 20. เปิดโปรแกรมขึ้นใหม่อีกครั้ง โปรแกรมจะแจ้งว่าไม่พบฐานข้อมูล และจะทำการสร้างฐานข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรม
  คลิกปุ่ม OK เพื่อสร้างฐานข้อมูลเริ่มต้น หลังจากนั้นโปรแกรมจะปิดตัวลง
 21. เปิดโปรแกรมขึ้นใหม่อีกครั้ง จะแสดง หน้าจอล็อคอิน โดยมีผู้ใช้เริ่มต้น 1 รายคือผู้ใช้ admin ดังรูปข้างล่าง
  เริ่มต้นใช้งานโดยการป้อนรหัสผ่านว่า admin และกดปุ่ม Enter
  (ผู้ใช้ admin เป็นผู้ใช้หลักของระบบที่มีสิทธิ์ในการดำเนินการทุกอย่างในโปรแกรม โดยเจ้าของร้านสามารถใช้ผู้ใช้ admin สำหรับสร้างผู้ใช้อื่นๆ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอและฟังก์ชันต่างๆให้กับผู้ใช้อื่นๆได้)