การบำรุงรักษารายปี (MA)


MA คืออะไร

MA (Maintenance Service Agreement) คือ ข้อตกลงในการให้บริการนอกเหนือจากการให้บริการตามปกติ รวมถึงสิทธิ์ในการอัปเกรดโปรแกรม โปรแกรมบริหารร้านยา PharmaSys เป็นรุ่นล่าสุดซึ่งจะออกใหม่ปีละ 2 ครั้ง โดยในแต่ละเวอร์ชันจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในเวอร์ชันที่ผ่านมา และมีการปรับปรุงหรือเพิ่มคุณสมบัติการทำงานบางอย่างด้วย
ma

ทำไมจึงควรทำ MA ?

การทำ MA อย่างต่อเนื่องทุกปี จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา และได้ใช้คุณสมบัติใหม่ๆที่มีเพิ่มขึ้นในทุกๆเวอร์ชัน นอกจากนี้ยังช่วยลดความยุ่งยากในกรณีที่ผู้ใช้มีความจำเป็นเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะได้รับบริการรีโมตเข้าไปติดตั้ง ตรวจสอบและตั้งค่าที่จำเป็น เพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่องและป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือระบบวินโดวส์ของท่าน

ทำ MA มีค่าใช้จ่ายเท่าใด ?

การทำ MA จะมีการคิดค่าบริการเป็นรายปี ราคา 1,600 บาทสำหรับรุ่น Standard 1 เครื่อง และ 1,200 บาทสำหรับรุ่น Client 1 เครื่อง (โดยจะมีส่วนลดตามจำนวนปีและจำนวนเครื่องที่ทำ MA ในคราวเดียวกัน ตั้งแต่ 5% - 50%)

ทำ MA เฉพาะเมื่อต้องการอัปเกรดโปรแกรมได้หรือไม่ ?

ได้!  โดยในช่วงปีที่ข้ามการทำ MA จะมีค่าใช้จ่ายปีละ 800 บาทสำหรับรุ่น Standard และ 600 บาทสำหรับรุ่น Client เช่น หากท่านต้องการอัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.1.8 Standard (ออกเมื่อ พ.ศ.2565) เป็นเวอร์ชัน 5.3.1 และ 5.3.2 (ออกในปี พ.ศ.2567) จะมีค่าใช้จ่าย 800 (สำหรับปี 2566 ที่ข้ามไป) + 1,600 (สำหรับปี 2567) รวมเป็นจำนวน 2,400 บาท (เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมจะมีต้นทุนที่ต่อเนื่อง การอัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.1.8 เป็น 5.3.2 จึงมีต้นทุนของการพัฒนาเวอร์ชัน 5.2.1 และ 5.2.2 รวมอยู่ด้วย)

ถ้าไม่ทำ MA จะยังสามารถใช้โปรแกรม PharmaSys ต่อไปได้อีกนานเท่าใด ?

ใช้ได้ตลอดไป ไม่มีวันหมดอายุ และยังคงได้รับสิทธิ์ในการสอบถามปัญหาการใช้งานโปรแกรม ได้รับบริการแก้ปัญหาโปรแกรมผ่านทางโปรแกรม TeamViewer และสามารถแจ้งลงทะเบียนเครื่องใหม่ได้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่อง

ทำ / ไม่ทำ MA ต่างกันอย่างไร ?

ไม่ทำ
ทำ
บริการรีโมตเพื่อติดตั้งโปรแกรมครั้งแรก
สอบถามปัญหาการใช้งาน
บริการรีโมตเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม
บริการตัดข้อมูลสำหรับนำไปใช้งานในสาขาใหม่
แจ้งลงทะเบียนเครื่องใหม่ในกรณีที่เครื่องเสีย หรือเปลี่ยนเครื่อง
 • ** กรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือฮาร์ดดิสก์ ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อขอลงทะเบียนใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ** กรณี เปลี่ยนเครื่อง/อัปเกรด/ลงวินโดวส์ใหม่ สามารถแจ้งให้รีโมตเข้าไปติดตั้งให้ใหม่ได้สำหรับเครื่องที่มีการทำ MA เท่านั้น สำหรับเครื่องที่ไม่ได้มีการทำ MA จะไม่มีบริการรีโมตเข้าไปติดตั้งให้ในทุกกรณี

ค่าใช้จ่าย / เครื่อง สำหรับรุ่น Standard

จำนวนเครื่องที่ทำ MA
1 ปี
2 ปี
2 - 5
1,600 (-5%) 1,520
3,200 (-15%) 2,720
6 - 10
1,600 (-10%) 1,440
3,200 (-20%) 2,560
11 - 15
1,600 (-15%) 1,360
3,200 (-25%) 2,400
16 - 20
1,600 (-20%) 1,280
3,200 (-30%) 2,240
21 - 30
1,600 (-25%) 1,200
3,200 (-35%) 2,080
31 ขึ้นไป
1,600 (-30%) 1,120
3,200 (-40%) 1,920

ค่าใช้จ่าย / เครื่อง สำหรับรุ่น Client

จำนวนเครื่องที่ทำ MA
1 ปี
2 ปี
2 - 5
1,200 (-5%) 1,140
2,400 (-15%) 2,040
6 - 10
1,200 (-10%) 1,080
2,400 (-20%) 1,920
11 - 15
1,200 (-15%) 1,020
2,400 (-25%) 1,800
16 - 20
2,400 (-30%) 1,680
21 - 30
2,400 (-35%) 1,560
31 ขึ้นไป
2,400 (-40%) 1,440

หมายเหตุ

  การปรับปรุงคุณสมบัติใดๆของโปรแกรมจะพิจารณาจากเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. คุณสมบัติที่ร้องขอโดยผู้ที่ทำ MA จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงก่อน
  2. ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัตินั้น
  3. คุณสมบัติที่มีผู้ใช้ร้องขอมามากกว่า จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงก่อน
  4. เป็นคุณสมบัติที่ไม่เกินขอบเขตของโปรแกรมระบบงาน ณ จุดขาย (POS)
  โดยจะแสดงรายละเอียดของการปรับปรุงรุ่น เมื่อมีการเผยแพร่เวอร์ชันนั้นๆ บนเวบไซต์
  (หจก. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกคุณสมบัติหรือฟังก์ชันที่จะทำการปรับปรุงในแต่ละรุ่นตามความเหมาะสม)