ติดตั้งใหม่ (กรณีที่ในเครื่องไม่มีการติดตั้งโปรแกรม PharmaSys อยู่ก่อน)
  รุ่น Standard
 •  เวอร์ชัน 5.2.1 (26/10/2023)
 •  เวอร์ชัน 5.1.8 (21/10/2023)
 •  เวอร์ชัน 5.1.7 (8/10/2022)
 •  เวอร์ชัน 5.1.6 (15/1/2022)
 •  เวอร์ชัน 5.1.5 (29/4/2021)
 •  เวอร์ชััน 4.1 (6/10/2015)
  รุ่น Client
 •  เวอร์ชัน 5.2.1 (26/10/2023)
 •  เวอร์ชัน 5.1.8 (21/10/2023)
 •  เวอร์ชัน 5.1.7 (8/10/2022)
 •  เวอร์ชัน 5.1.6 (15/1/2022)
 •  เวอร์ชัน 5.1.5 (29/4/2021)
 •  เวอร์ชััน 4.1 (6/10/2015)
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.2.1 (26/10/2023)
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.8
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.8
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.1.8 (21/10/2023)
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.7
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.7
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.1.7 (8/10/2022)
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.6
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.6
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.1.6 (15/1/2022)
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.5
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.5
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.1.5 (29/4/2021)
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.4
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.4
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1