1. ดาวน์โหลดไฟล์ PharmaSys 5.1 Standard Setup - b50108.zip (ขนาดไฟล์ 533.04 Mb.)
 2. แตกไฟล์ PharmaSys 5.1 Standard Setup - b50108.zip ออก จะได้โฟลเดอร์ชื่อ PharmaSys 5.1 Standard Setup - b50108 (การคลิกเข้าไปที่ไฟล์ zip เพื่อไปรันไฟล์ setup โดยตรง ไฟล์ zip จะยังไม่ถูกแตกออก จะไม่สามารถติดตั้งได้ ดูวิธีการแตกไฟล์ zip ได้จาก คู่มือฯ หน้า 8-10)
 3. เข้าโฟลเดอร์ PharmaSys 5.1 Standard Setup - b50108 แล้วรันไฟล์ setup.exe
 4. ในระหว่างการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม Accept หรือ Next ในทุกหน้าต่าง
 5. เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้เปิดโปรแกรมด้วยไอคอน PharmaSys 5.1.8 Standard บน Desktop
 6. เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้งโปรแกรมจัดการรายงาน คลิกปุ่ม Next ไปจนเสร็จสิ้นการติดตั้ง
 7. หลังจากติดตั้งโปรแกรมจัดการรายงานแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ยืนยันการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL 10.7 ดังรูป
  คลิกปุ่ม ติดตั้งระบบฐานข้อมูล แล้วรอจนการติดตั้งเสร็จสิ้น ดังรูปข้างล่าง
 8. PharmaSys 5 รองรับการลงทะเบียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะค้นหา Key code ที่เครื่องนั้นๆได้เคยมีการลงทะเบียนไว้จากเซิร์ฟเวอร์
 9. เปิดโปรแกรมขึ้นใหม่อีกครั้ง โปรแกรมจะทำการสร้างฐานข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรม
 10. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 11. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นครั้งแรกจะแสดง หน้าจอล็อคอิน โดยมีผู้ใช้เริ่มต้น 1 รายคือผู้ใช้ admin ดังรูปข้างล่าง
  เริ่มต้นใช้งานโดยการป้อนรหัสผ่านว่า admin และกดปุ่ม Enter (ผู้ใช้ admin เป็นผู้ใช้หลักของระบบที่มีสิทธิ์ในการดำเนินการทุกอย่างในโปรแกรม โดยเจ้าของร้านสามารถใช้ผู้ใช้ admin สำหรับสร้างผู้ใช้อื่นๆ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอและฟังก์ชันต่างๆให้กับผู้ใช้อื่นๆได้)

  สำหรับเครื่องที่มีการใช้งานร่วมกับเครื่องลูกข่าย (Client) ด้วย
ดูวิธีการตั้งค่าเครือข่ายเพิ่มเติม ที่นี่