1. คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PharmaSys 5.3 Client Setup - b50301.exe (ขนาดไฟล์ 515.23 Mb)
 2. รันไฟล์ PharmaSys 5.3 Client Setup - b50301.exe โดยการคลิกเมาส์ปุ่มขวาบนไฟล์นี้ แล้วเลือกเมนู Open (หรือใช้วิธี double click บนไฟล์ก็ได้)
  หากแสดงหน้าต่างดังรูปข้างล่าง ให้คลิก More info
  แล้วคลิกปุ่ม Run anyway
 3. คลิกปุ่ม Install เพื่อทำการแตกไฟล์ในชุดติดตั้งที่ถูกบีบอัดเอาไว้
  จะเกิดโฟลเดอร์ชื่อ PharmaSys 5.3 Client Setup - b50301
 4. เข้าโฟลเดอร์ PharmaSys 5.3 Client Setup - b50301
 5. รันไฟล์ setup.exe
 6. คลิกปุ่ม Accept เพื่อยอมรับให้ทำการติดตั้ง SAP Crystal Reports Runtime Engine 64-bit (โปรแกรมจัดการรายงาน 64-bit)
 7. คลิกเลือก I Agree เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์ แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 8. คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 9. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม PharmaSys ให้คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 10. เปิดโปรแกรมด้วยไอคอน PharmaSys 5.3.1 Client บน Desktop หรือป้อนคำค้น 'pharmasys' ในช่อง Search ของวินโดวส์ แล้วเลือกโปรแกรม PharmaSys 5.3.1 Client
 11. เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้ง Platonic Service คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 12. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Platonic Service ให้คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 13. โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้ง SAP Crystal Reports Runtime Engine 32-bit (โปรแกรมจัดการรายงาน 32-bit) คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 14. คลิกเลือก 'I accept the License Agreement' แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 15. คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 16. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม Finish
 17. หลังจากนั้นโปรแกรมจะค้นหา Key code ที่เครื่องนั้นๆได้เคยมีการลงทะเบียนไว้
 18. เปิดโปรแกรมขึ้นใหม่อีกครั้ง หากไม่เข้าหน้าจอล็อคอินและถามหา IP Address ของเครื่อง PharmaSys Standard (เครื่องแม่ข่าย) ให้ป้อน IP Address ของเครื่อง Standard ที่ได้ Fix เอาไว้ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก ดังรูป..
 19. หากการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client (ลูกข่าย) และเครื่อง Standard (แม่ข่าย) เป็นผลสำเร็จ จะแสดงข้อความดังนี้..
 20. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์