1. ดาวน์โหลดไฟล์ PharmaSys 5.1 Standard Setup - b50108.zip (ขนาดไฟล์ 533.04 Mb.)
 2. หากโปรแกรม PharmaSys Standard เวอร์ชันเก่าถูกเปิดใช้งานอยู่ ให้ปิดโปรแกรมเสียก่อน โดยไม่จำเป็นต้องถอนเวอร์ชันเก่า เนื่องจากจะถูกถอนออกโดยอัตโนมัติ
 3. แตกไฟล์ PharmaSys 5.1 Standard Setup - b50108.zip ออก จะได้โฟลเดอร์ชื่อ PharmaSys 5.1 Standard Setup - b50108 (การคลิกเข้าไปที่ไฟล์ zip เพื่อไปรันไฟล์ setup โดยตรง ไฟล์ zip จะยังไม่ถูกแตกออก จะไม่สามารถติดตั้งได้ ดูวิธีการแตกไฟล์ zip ได้จาก คู่มือฯ หน้า 8-10)
 4. เข้าโฟลเดอร์ PharmaSys 5.1 Standard Setup - b50108 แล้วรันไฟล์ setup.exe
 5. ในระหว่างการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม Accept หรือ Next ในทุกหน้าต่าง
 6. เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้เปิดโปรแกรมด้วยไอคอน PharmaSys 5.1.8 Standard บน Desktop
 7. เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้งโปรแกรมจัดการรายงาน คลิกปุ่ม Next ไปจนเสร็จสิ้นการติดตั้ง
 8. หลังจากติดตั้งโปรแกรมจัดการรายงานแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ยืนยันการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL 10.7 ดังรูป
  คลิกปุ่ม ติดตั้งระบบฐานข้อมูล แล้วรอจนการติดตั้งเสร็จสิ้น ดังรูปข้างล่าง
 9. PharmaSys 5 รองรับการลงทะเบียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะค้นหา Key code ที่เครื่องนั้นๆได้เคยมีการลงทะเบียนไว้จากเซิร์ฟเวอร์
 10. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นใหม่อีกครั้ง จะแสดงหน้าต่างให้ยืนยันเพื่ออัปเกรดฐานข้อมูลให้เป็นรุ่นล่าสุด ให้คลิกปุ่ม Yes
 11. การติดตั้งและอัปเกรดฐานข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอการใช้งานปกติ

  สำหรับเครื่องที่มีการใช้งานร่วมกับเครื่องลูกข่าย (Client) ด้วย
ดูวิธีการตั้งค่าเครือข่ายเพิ่มเติม ที่นี่