1. จะต้องถอนการติดตั้งโปรแกรม PharmaSys ที่มีอยู่ในเครื่องออกเสียก่อน
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ PharmaSys 5.1 Client Setup - b50108.zip (ขนาดไฟล์ 399.56 Mb.)
 3. แตกไฟล์ PharmaSys 5.1 Client Setup - b50108.zip ออก จะได้โฟลเดอร์ชื่อ PharmaSys 5.1 Client Setup - b50108 (การคลิกเข้าไปที่ไฟล์ zip เพื่อไปรันไฟล์ setup โดยตรง ไฟล์ zip จะยังไม่ถูกแตกออก จะไม่สามารถติดตั้งได้ ดูวิธีการแตกไฟล์ zip ได้จาก คู่มือฯ หน้า 8-10)
 4. เข้าโฟลเดอร์ PharmaSys 5.1 Client Setup - b50108 แล้วรันไฟล์ setup.exe
 5. ในระหว่างการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม Accept หรือ Next ในทุกหน้าต่าง
 6. เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้เปิดโปรแกรมด้วยไอคอน PharmaSys 5.1.8 Client บน Desktop
 7. PharmaSys 5 รองรับการลงทะเบียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เมื่อเปิดโปรแกรม จะทำการค้นหา Key code ที่เครื่องนั้นๆได้เคยมีการลงทะเบียนไว้จากเซิร์ฟเวอร์
  หากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต จะขึ้นหน้าต่างแจ้งว่าการลงทะเบียนเป็นผลสำเร็จ และโปรแกรมจะปิดตัวลง
 8. เปิดโปรแกรมขึ้นใหม่อีกครั้ง หากไม่เข้าหน้าจอล็อคอินและถามหา IP Address ของเครื่อง PharmaSys Standard (เครื่องแม่ข่าย) ให้ป้อน IP Address ของเครื่อง Standard ที่ได้ Fix เอาไว้ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก ดังรูป..
 9. หากการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client (ลูกข่าย) และเครื่อง Standard (แม่ข่าย) เป็นผลสำเร็จ จะแสดงข้อความดังนี้..
 10. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์