ขั้นตอนการอัปเกรดรุ่น Standard จากเวอร์ชัน 5.0 และ 5.1
เป็นเวอร์ชัน 5.2.1
PharmaSys 5.2.1 สามารถติดตั้งและลงทะเบียนได้เฉพาะผู้ที่ซื้อโปรแกรมหรือมีการทำ MA ครอบคลุมเวอร์ชั่น 5.2.1 เท่านั้น
 • หากต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นก่อนหน้า กรุณาคลิก ที่นี่
 • หากต้องการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.2.1 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ MA ได้ ที่นี่
  หรือสอบถามเพิ่มเติมทาง  LINE Id. @platonicsoftware
 1. คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PharmaSys 5.2 Standard Setup - b50201.exe (ขนาดไฟล์ 652.24 Mb)
 2. (หากโปรแกรม PharmaSys Standard เวอร์ชันเก่าถูกเปิดใช้งานอยู่ ให้ปิดโปรแกรมเสียก่อน)
  ถอนโปรแกรมต่อไปนี้ออกก่อนที่จะทำการติดตั้ง ด้วยวิธีการ Uninstall
  • PharmaSys 5.x Standard
  • SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework (32-bit)
  • SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework (64-bit)
  ดูวิธีวิธีการถอนโปรแกรม
  1. เปิด Control Panel
  2. คลิก Uninstall a program หาก View by ถูกเลือกเป็น Category
   หรือคลิก Programs and Features หาก View by ถูกเลือกเป็น Large icons หรือ Small icons
  3. คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่โปรแกรมที่ต้องการถอน แล้วเลือก Uninstall จากเมนูย่อย
   โปรแกรมที่ต้องถอนออก คือ สามรายการต่อไปนี้
   • PharmaSys 5.x Standard
   • SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework (32-bit)
   • SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework (64-bit)
 3. เมื่อแน่ใจว่าได้ถอนโปรแกรมเวอร์ชันเดิมออกแล้ว ให้รันไฟล์ PharmaSys 5.2 Standard Setup - b50201.exe โดยการคลิกเมาส์ปุ่มขวาบนไฟล์นี้ แล้วเลือกเมนู Open (หรือใช้วิธี double click บนไฟล์ก็ได้)
  หากแสดงหน้าต่างดังรูปข้างล่าง ให้คลิก More info
  แล้วคลิกปุ่ม Run anyway
 4. คลิกปุ่ม Install เพื่อทำการแตกไฟล์ในชุดติดตั้งที่ถูกบีบอัดเอาไว้
  จะเกิดโฟลเดอร์ชื่อ PharmaSys 5.2 Standard Setup - b50201
 5. เข้าโฟลเดอร์ PharmaSys 5.2 Standard Setup - b50201
 6. รันไฟล์ setup.exe
 7. คลิกปุ่ม Accept เพื่อยอมรับให้ทำการติดตั้ง SAP Crystal Reports Runtime Engine 64-bit (โปรแกรมจัดการรายงาน 64-bit)
 8. คลิกเลือก I Agree เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์ แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 9. คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 10. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม PharmaSys ให้คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 11. เปิดโปรแกรมด้วยไอคอน PharmaSys 5.2.1 Standard บน Desktop หรือป้อนคำค้น 'pharmasys' ในช่อง Search ของวินโดวส์ แล้วเลือกโปรแกรม PharmaSys 5.2.1 Standard
 12. เริ่มการติดตั้ง Platonic Service คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 13. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Platonic Service ให้คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 14. โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้ง SAP Crystal Reports Runtime Engine 32-bit (โปรแกรมจัดการรายงาน 32-bit) คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 15. คลิกเลือก 'I accept the License Agreement' แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 16. คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
 17. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม Finish
 18. หลังจากติดตั้งโปรแกรมจัดการรายงานแล้ว จะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ยืนยันการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL 10.7.2
  คลิกปุ่ม ติดตั้งระบบฐานข้อมูล
 19. จะเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL (ขั้นตอนนี้อาจกินเวลาหลายนาที)
  เมื่อติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 20. หลังจากนั้นจะแสดงหน้าต่างให้ผู้ใช้ทำการยืนยันว่าต้องการให้ทำการอัปเกรดฐานข้อมูลเป็นเวอร์ชันล่าสุด ดังรูป ให้คลิกปุ่ม Yes
  คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 21. โปรแกรมจะเริ่มค้นหา Key code ที่เครื่องนั้นๆได้เคยมีการลงทะเบียนไว้
 22. เปิดโปรแกรมขึ้นใหม่อีกครั้ง จะแสดง หน้าจอล็อคอิน ดังรูป
  (จำนวนผู้ใช้และรหัสผ่านจะเป็นไปตามที่ผู้ใช้ได้ทำการสร้างไว้ในขณะที่ใช้งานเวอร์ชันก่อนหน้านี้)